Ir mokytojai mokosi keliaudami… /Teachers are learning on the go …

Projekto mokyklų mokytojų ir Švietimo centro darbuotojų komandos buvo išvykusios viešnagėn į Šiaulius. Juose dirba projekto partneriai – Baltijos regiono tyrėjų asociacijos nariai, Šiaulių universiteto dėstytojai. Kitame Lietuvos krašte buvo smagu aplankyti akademinę biblioteką ir pamatyti džiausią Lietuvos knygą, paragauti Read More …

Savo elgesiu gamtoje būsiu pavyzdžiu kitiems

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, vadovaujami mokytojų Zitos Dobilienės, Ramutės Kuncevičienės ir Virginijos Deltuvienės,  2017 m. kovo 21 d. susitiko ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, norėdami atkreipti dėmesį į aplinkos užterštumo ir ekologiškumo problemą. Abiejų  mokyklų,  Erasmus+ Read More …