Pilietiško lyderio ugdymo modelis/ Civic leadership training model

Projekto metu sukurtas intelektinis produktas – Pilietiško lyderio ugdymo modelis

UN MODELLO PER FORMARE DEI FUTURI LEADERS DELLA CITTADINANZA ATTIVI

Civic Leadership Training Model

Smagu, kad mūsų projekto veiklos taip sklandžiai vyksta ir jų daug visiems: ir mokytojams, ir mokiniams. Nepajusime, kad tuoj tuoj vyks ir pilietiškiausio mokytojo ir pilietiškiausios akcijos rinkimai, ir ateis projekto laiko, bet tik ne idėjų, įgyvendinimo pabaiga.

Kad visi visas veiklas matytume ir vertintume vienodai, prisiminkime nuo ko pradėjome ir ką susitarėme J. Todėl – PILIETIŠKO LYDERIO UGDYMO MODELIS trumpai ir gal suprantamai visiems.

Pilietinės lyderystės ugdymo modelis

 

We are happy to see that our project activities are progressing well and there are plenty of them for everyone: for both the teachers and the students. Very soon we will have the election of the most civic-minded teacher and the most civic-minded action, while the time for the implementation of the project is running out, yet it does not apply to the implementation of ideas.

In order to see and evaluate all the activities equally, let’s remember what we started from and what we agreed upon J. Therefore, here’s THE MODEL FOR EDUCATING CIVIC-MINDED LEADERS presented in a brief and, hopefully, clear manner for everybody to understand.

Civic Leadership Training Model

0