Skriaudžių mokykla

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos vizitinė kortelė

 

Prienų  r. Skriaudžių pagrindinė mokykla.

Bendrojo lavinimo mokykla, teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas.

2016–2017 m. m. mokėsi 140 ugdytinių, dirbo 25 mokytojai.

 

 

Kuo mes stiprūs?

Vadovaujamės šūkiu: „Mokykla kiekvienam!“ ir tikime, kad mokykloje patys esame kūrėjai ir atsakingai už tai ką turime. Kartu su bendruomene esame sutarę, kad atsakomybę galima įžvelgti atitinkamame mokyklos narių elgesyje, kai:

•             yra laikomasi susitarimų;

•             jaučiamas įsipareigojimas bendriems tikslams;

•             laiku atliekami paskirti darbai;

•             vykdomos apibrėžtos pareigos;

•             mokiniai mokosi tikslingai ir pagal savo gebėjimus.

Projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ metu kiekvienas mokinys turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, ką jis mokykloje norėtų keisti, susitarti su klasės draugais dėl bendros veiklos, ją suplanuoti bei įgyvendinti.

Mūsų credo:Ateitis – tai ne kažkokia vieta, į kurią mes einame, bet vieta, kurią mes patys sukuriame.“ (Jofn Schaar)

 

*******************************************************************************************************************************

              PILIETIŠKUMO RENGINIAI IR AKCIJOS 

 

4 klasės  renginys  – mokinių inkilų gamyba 

 

 

5 klasės renginys – SPORTO šventė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 klasės akcija –  ANIMACINIAI HEROJAI  

Viens du trys, viens du trys

 Klasėn lekia mūs būrys:

 Pagrandukas čia mažiukas,

 O iš paskos Kulverstukas…

Čia ir Begemotas,  bijantis skiepų,

Ir pamatęs, bėgantis nuo daktarų…

Draugiškasis Leopoldas –

Mums patars, kaip tikras draugas!

Vilkas pilkas su Zuikiu

Lekia dideliu greičiu.

Linksmoji Maša ir Lokys

Šiandien vėl mus prablaškys.

Dailiai piešėm mes visi –

Draugiškai, nepavargdami…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 klasės akcija – lauko supynės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 klasės akcija – apleistų kapų tvarkymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 klasės renginys – šaškių stalai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************************

INICIATYVOS  

AKTYVUS KLASĖS SUSIRINKIMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiantis Erazmus+ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ 2015 m. tyrimo rezultatais išryškėjo problema, kad trečdalis mokinių neturi įsipareigojimų ir neįsitraukia sprendžiant įvairius klausimus mokykloje. Atsižvelgiant į tai, buvo nespręsta taikyti ,,Aktyvaus susirinkimo“ metodą 4–10 klasėse ir paskatinti pačius mokinius priimti sprendimus. Šį metodą taikė klasių auklėtojai norėdami pakeisti klasių susirinkimų organizavimo formą įdomesne ir vaikus motyvuojančia veikla, sudaryti sąlygas atsiskleisti jų idėjoms, paskatinti tėvų įsitraukimą ir dalyvavimą savo vaikų, klasės gyvenime bei kurti bendruomeniškumo kultūrą mokykloje. Susipažinus su šiuo metodu buvo sudarytas veiklų planas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmiausia mokiniai susipažino su aktyvaus susirinkimo metodu. Klasės valandėlių metu mokiniams buvo sudarytos sąlygos įvardinti ir užrašyti mokyklos stiprybes. Pasidžiaugus sėkmėmis mokiniai turėjo galimybę įvardinti ir užrašyti mokyklos trūkumus. Diskutuodami tarpusavyje įvardino problemas. Įvardinus problemas mokiniai teikė pasiūlymus ir idėjas, kas jiems svarbu ir ką galėtų mokykloje pakeisti. Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokiniai išradingi – sugalvojo keletą iniciatyvų, tačiau ypač sunku buvo susitarti dėl vienos iniciatyvos įgyvendinimo. Iškeltą problemą pristatė mokyklos direktoriui bei susitarė, kokia pagalba reikalinga klasei. Buvo sudarytas veiklų planas ir įgyvendinta pasirinkta veikla. Gegužės mėnesį buvo pristatytos veiklos mokyklos bendruomenei. Aktyvaus susirinkimo vedimo metodika, pridedama 1 priedas.

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos iniciatyvos įgyvendinant Erazmus+ projektą „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“.

  1. INICIATYVA: 4 klasės mokinių iniciatyva ,,Gaminkime inkilus drauge“ Buvo įgyvendinta pasirinkta veikla pagal ankščiau sudarytą planą, pasikviečiant tėvelius. Aktyviai dirbo mokiniai ir jų tėvai: kalė inkilėlius ir juos pakabino mokyklos parke. Plačiau galima paskaityti http://mokykla.eu/kokia-pilietine-iniciatyva-igyvendino-ketvirtokai/4702
  2. 5 klasės mokiniai aktyvaus susirinkimo metu išsiaiškino, kad jiems trūksta planavimo įgūdžių, todėl susitarė surengti sporto varžybas 5–10 klasių mokiniams. Kiekvienas penktokas turėjo įsipareigojimą ir buvo atsakingas už konkrečią estafetę. Taip paskatintas mokinių aktyvus įsitraukimas ne tik į planavimą, bet ir veiklos įgyvendinimą.
  3. 7 klasės mokiniai aktyviai diskutuodami susitarė, kad menų / rusų kalbos kabineto sienos galėtų būti iliustruotos rusų animacinių filmų herojais. Pasirinkti įvairūs personažai: „Maša ir Lokys“; Vilkas ir zuikis iš animacinio filmuko – „Na palauk!”, „Begemotas, kuris bijojo skiepų“ ir kt.
  4. 8 klasės mokiniai pasirinko veiklą, padedančią atsiskleisti komandinio darbo įgūdžiams. Mokiniai išsiaiškino, kad prie mokyklos trūksta erdvių, kur galėtų smagiai leisti laiką ir įrengė sūpynes. Į iniciatyvos įgyvendinimą įtraukti ir socialiniai partneriai: ūkininkas E. Gustaitis, teikė pervežimo paslaugas, o UAB „Skriaudžių medis“ – aprūpino reikiama mediena. Įgyvendinant šią iniciatyvą prisijungė ir mokinių tėvai. Daugiau informacijos mokyklos tinklapyje: http://mokykla.eu/8-klases-iniciatyva-igyvendinta/4750.
  5. Kitas saviraiškaus dalyvavimo pilietinės lyderystės projekte pavyzdys yra 9 klasės mokiniai. Jie atsižvelgė į realias gyvenimo problemas, savo iniciatyvą susiejo su vertybiniais visuomeniniais tikslais ir įgyvendino akciją ,,Sutvarkykime apleistus kapus“. Ši veikla labai sujungė klasės mokinius, buvo palaikomi ne tik geri santykiai su kitais, bet ir susitelkta siekiant bendro tikslo – sutvarkyti Skriaudžių krašto žymių žmonių kapai.
  6. Norime, kad mūsų mokykla būtų gražesnė, o vaikai galėtų smagiai leisti laisvalaikį, taip savo idėją apibūdino 10 klasės mokiniai. Jie pagamino šaškių stalus mokykloje. Nors dešimtokams jais teko pasinaudoti tik dvi savaites, mokiniai džiaugėsi, kad kiti mokiniai tikrai prisimins jų gerus darbus.

1 priedas

Aktyvaus susirinkimo vedimo metodika

Prieš pradedant kiekviena mokyklos komanda turėtų išsirinkti sekretorius. Arba juos gali skirti seminaro vadovas. Sekretoriai supažindinami su savo vaidmeniu: diskusijoje jie nedalyvauja, o tik užrašo viską, ką sako grupės dalyviai. Jeigu ko nors nesuprato, gali paklausti, bet turi būti nešališki ir mintį užrašyti taip, kaip buvo sakyta. Be to, sekretoriai turi pasirūpinti, kad kiekvienas dalyvis galėtų pasakyti, ką nori.

Susirinkimas susideda iš keturių dalių. Pirmiausiai dalyviai išsako kritiką, vėliau kalba apie teigiamus dalykus, galiausiai siūlo idėjas ir atrenka tas, kurias reiktų įgyvendinti pirmiausiai.

Pirmoji dalis – „Kritika”. Pradedama nuo kritikos, kad žmogus pirmiausiai galėtų nusimesti neigiamų emocijų naštą. Dalyviai išsako visas jų mokyklose, regione kylančias svarbiausias problemas. Šiame etape kiekviena mokykla tik įvardina, ką yra užrašę. Seminaro vedantysis užrašo visas pateiktas problemas ant didelio lapo. (15 min.)

Antroji dalis – „Kur esame stiprūs“. Šioje dalyje išsakydami savo stiprybes, įgytą patirtį, sėkmes sprendžiant savo problemą, dalyviai per 10 min. išsako viską, kas jų nuomone daroma gerai. Sekretoriai, kaip ir pirma, visa užrašo, o pabaigoje atstovai perskaito grupės mintis. Seminaro vedantysis užrašo ant didelio lapo. (15 min.).

Trečioji dalis – „Pasiūlymai”. Ji trunka 10 min. tai žvilgsnis į netolimą ateitį, idėjų metas. Kokias problemas, panaudodami įvardintas stiprybes, gali imtis spręsti ši grupė? Komandos išskiria po du-tris pasiūlymus arba idėjas tinklo kūrimui. Atsižvelgiama į visų išvardintas aktualiausias problemas ir visas stiprybes.

Po 10 min. grupių atstovams lėtai skaitant pasiūlymus, kiekvienas dalyvis pasižymi labiausiai patikusias idėjas, kokias problemas gali imtis spręsti grupė ar mokykla. (15 min.).

Ketvirtoji dalis – „Mes tai norime įgyvendinti“. Dalyviai savo atrinktus pasiūlymus perskaito grupėse ir drauge aptaria. Tada kiekviena grupė išrenka dvi–tris geriausias idėjas, kokias problemas gali imtis spręsti šis tinklas. Šio etapo tikslas – suformuluoti ir numatyti idėjos įgyvendinimo tikslą ir du-tris uždavinius, atsižvelgiant į išsikeltas dvi-tris problemas. Po 20 min. grupės pristato tikslą ir uždavinius.

 

*******************************************************************************************************************************

Mokinių iniciatyvos – sėkmės istorija

Pamokos, klasės pokytis, vadovo ir mokytojo lyderystė

Mokytojo: pamokos planas, kuo galėtų pasinaudoti kiti, bendradarbiavimas

Klasės lygmuo, kodėl vaikams smagu būti kartu.

 

Erazmus+ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ mobilumas Italijoje

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojų komanda: V. Deltuvienė, A. Jurešienė, N. Martusevičienė, R. Trofimova, kartu su partneriais iš: Prienų r. „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos, Baltijos regiono tyrėjų asociacijos, Norvegijos NITIN nevyriausybinės organizacijos bei projekto koordinatoriais Prienų švietimo centro atstovais, dalyvavo tarptautiniame seminare Italijoje, Viterbo mieste. Dauguma veiklų, dalinimasis patirtimi bei mokymasis vieniems iš kitų vyko Viterbo St. Thomas‘s tarptautinėje mokykloje. Mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti ugdymo procesą, aptarti skirtingų šalių ugdymo panašumus ir skirtumus. Penkias dienas trukusio vizito metu (2016 m. spalio 16-21 d.) sukurtos bendros aktyvaus pilietiškumo ugdymo kryptys ir susitarta dėl jų įgyvendinimo.

Erasmus + „CIVIC LEADERSHIP TRAINING IN THE SCHOOL“ mobility in Italy

A team of teachers V. Deltuvienė A. Jurešienė N. Martusevičienė R. Trofimova from Prienai disctrict Skriaudziai primary school, together with partners from Prienai disctrict „Azuolo“ progymnasium and Prienai disctrict Islauzo basic school, followed by Baltic region Researchers Association and the Norwegian NITIN non-governmental organizations; and the project coordinators Prienai Education Center participated in an international seminar in Viterbo, Italy. Most of the activities, sharing experiences and learning from each other were held in Viterbo St. Thomas’s international school. Teachers were able to observe the process of education, to discuss educational similarities and differences. During five-day visit (from October 16-21.) active citizenship education policies were created and agreed upon their  implementation.

 

Socialinė veikla – savanorystė ar prievolė?

8 klasės mokiniai atliko tyrimą, kaip socialinę veiklą vertina Skriaudžių pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai. 86 proc. mokyklos mokinių socialinę veiklą atlieka savanoriškai ir tik 14 proc. mokinių reikia priminti, kad ši veikla jiems privaloma. Skriaudžių pagrindinės mokyklos aštuntokai tyrimo duomenis ir savo patirtį, atliekant socialinę veiklą, pristatė rajoninėje mokinių konferencijoje Prienų r. Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje.

Social activities – volunteering or obligation?

8th grade students from Skriaudziai primary school conducted a study on the social activities among students in grades 5-10. Big majority, around 86 percent of students said that they do social activities on a voluntary basis and only 14 percent of students pointed out that the activity is required. Research data and experience in social activities were presented in the regional students conference in Prienai Veiveriu T. Zilinskas gymnasium.

 

Akcija „Sutvarkykime apleistus kapus“

Skriaudžių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai 2016 m. spalio 28 d. dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Sutvarkykime apleistus kapus“. Mokiniai atliko pilietinę pareigą – pasirūpino apleistais kapais.

Civic campaign „Let’s clean the abandoned graves“

Pre-school and primary school pupils from Skriaudziai primary school on 28 October, 2016 participated in the civic campaign „Let’s clean the abandoned graves. They have done their civic duty – taken care of neglected graves.

*******************************************************************************************************************************

 

 

 

0