Tarptautiniai susitikimai/ International Project’s meetings

Erasmus+ projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ partnerių tarptautinis susitikimas Italijoje

2017 m. gegužės 8–12 dienomis projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ partnerių atstovai vyko į tarptautinį partnerių susitikimą Italijoje, Viterbo mieste.

Tai jau trečiasis, paskutinis šio projekto partnerių tarptautinis susitikimas. Jį organizavo Prienų švietimo centras kartu su Italijos Viterbo miesto st. Thomas tarptautine mokykla.

Projekto darbams einant į pabaigą, partnerių organizacijų: Prienų švietimo centro, Italijos Viterbo miesto st. Thomas tarptautinės mokyklos, Baltijos regiono tyrėjų asociacijos,  Prienų r. Išlaužo, Skriaudžių pagrindinių mokyklų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos bei Norvegijos nevyriausybinės organizacijos NITIN atstovai susitiko aptarti projekto metu nuveiktus ir dar likusius atlikti darbus, išsiaiškinti visiems rūpimus klausimus.

Nuo pat projekto pradžios, partneriams bendradarbiaujant, kuriamas intelektinis produktas – pilietinės lyderystės ugdymo modelis. Šiuo metu vyksta modelio išbandymas Lietuvos ir Italijos mokyklose. Susitikimo metu buvo aptartos modelio išbandymo mokyklose patirtys, jo taikymo galimybės pasibaigus projektui.  Nutarta parengti leidinį, kuriame būtų pristatomos modelio taikymo galimybės, patirtys, metodika, rekomendacijos. Aptarti projekto viešinimo renginio – baigiamosios konferencijos – organizavimo klausimai, bendrauta su organizacijų, kurios žada atsiųsti savo darbuotojus į baigiamąją konferenciją Prienuose, atstovais. Susitikome su Viterbo Egidi pagrindinės mokyklos atstovais, lankėmės Romos Ambrit mokykloje, kur stebėjome pamokas, projektinių  veiklų pristatymus, bendravome su mokiniais ir mokytojais.

Kaip ir buvo planuota, įvyko projekto metu organizuoto Pilietiškiausio mokytojo konkurso vertinimo komisijos posėdis. Komisija iš 17 konkurse dalyvavusių kandidatų atrinko keturis bei skyrė nominacijas šiems mokytojams:

Išlaužo pagrindinės mokyklos mokytojai Valdonei Rasimienei – už gebėjimą įkvėpti kitus pilietiškumui bei balsavime daugiausiai balsų surinkusiai mokytojai.

Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojai Neringai Sincevičienei – už efektyviausią problemos sprendimą;

Viterbo St. Thomas tarptautinės mokyklos mokytojai Joanne Gillespie – už įsisenėjusios problemos sprendimą;

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojai Linai Suchorukovienei ir jos komandai – už savanorystės skatinimą.

Pilietiškiausio mokytojo konkurso nugalėtojai bus apdovanoti projekto baigiamosios konferencijos metu.

Bendras tikslas suartina, todėl džiaugiamės sutvirtėjusia draugyste ir dalykiniu bendradarbiavimu tarp partnerių organizacijų, užsimezgusiais ryšiais tarp Lietuvos ir užsienio mokytojų, klasių. Tai ir yra didžiausia projekto vertybė.

 

Erasmus + project „Civic leadership training in the school“ Transnational Partner‘s Meeting in Italy

On 8–12 of May, Erasmus + project „Civic leadership training in the school“ Transnational Partner‘s Meeting took place in Italy, Viterbo st. Thomas‘s International School.

This is the third and final Project‘s Transnational Meeting, organized  in order to considerate the Project Progress and remaining movement, exchange of experience on civic leadership development and testing of the created Civic Leadership training model. Discussion on content and organizational issues of the Multiplier Event – the final international conference for individuals and institutions that did not participate in the project – occurred; the participants met with representatives of educational organizations that could send their delegates to the final conference. The talk on intellectual product, created in cooperation of Project partners, application possibilities after the end of the project, focusing on ensuring sustainability of the project results was held.

The Meeting of the Jury of the International Contest for the Most Civic Teacher took place.  The Most Civic Teachers were elected and nominations presented:

Išlaužas basic school teacher Valdonė Rasimienė – for the ability to inspire others for citizenchip and for receiving the highest number of votes;

Skriaudžiai basic school teacher Neringa Sincevičienė – for the most effective solution of the problem;

Viterbo St. Thomas‘s  international school teacher Joanne Gillespie – for solving the chronic problem;

Prienai „Ąžuolas“ progymnasium teacher Lina Suchorukovienė and team for promotion of volunteering.

 

Dar daugiau tarptautiškumo!

Praėjo keletas mėnesių nuo projekto pradžios. Jau susipažinome su Baltijos regiono tyrėjų asociacijos mokslininkais, pabendravome su rajono mokyklomis, pasirašėme sutartis, susitarėme, kaip galėtų vykti projektas, bet nerimo vis tiek dar daug…. Užsienio partnerių iš Norvegijos ir Italijos vis dar nepažįstame, bendravome tik elektroniniu paštu ir gerai nežinome nei kas jie, nei kaip seksis dirbti kartu…

Ir štai nusprendėme: gruodžio 9–12 dienomis susitinkame Prienuose. Susitikome! Atskrido Goncalo – portugalas iš Norvegijos Stavangerio miesto ir Joanne – naujazelandietė iš Italijos Viterbo! Projektas, žinoma, patiems netikėtai tapo daug labiau tarptautinis!

Lietuviai nuo seno garsėja svetingumu. Mes irgi stengėmės kaip išgalėdami: svečiai viešėjo „Ąžuolo“ progimnazijoje, kur vyko kalėdinė labdaros mugė, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje klausėsi kanklių muzikos, Išlaužo pagrindinėje mokykloje bendravo su Mokinių taryba, o svarbiausiems susitarimams priimti visi rinkomės į Birštono Karališkąją rezidenciją. Žinoma, daug kalėjomės apie tai, kas rūpi visiems: aptarėme ir patikslinome veiksmų planą, tarėmės, kaip kursime pilietinės lyderystės ugdymo modelį, susitarėme dėl praktinių projekto reikalų. Ir nors neatsakytų klausimų dar liko daug, išsiskirdami žinojome: bendrausime ir bendradarbiausime. Ir net susidraugausime.

Oksana Radzvilavičienė, projekto koordinatorė

 

Much more internationality!

A few months after the beginning of the project passed. We had already got acquainted with scientists from the Baltic region Researchers Association, talked to our region schools, signed the contracts, agreed how the project will go, but we still were anxious a lot… We still don’t know our foreign partners from Norway and Italy – we don’t know who they are, how successful will be our working together…

And here we decided: we are meeting on December 9-12. And we met! Arrived Goncalo – Portuguese Norwegian from city of Stavanger and Joanne – New Zelandian from Italy Viterbo! The project, of course, suddenly became even more international as we expected!

Lithuanians have a long tradition of hospitality. We also tried to do our best. We visited Prienai “Ąžuolas” pregymnasium, where Christmas charity fair was held, Skriaudžiai basic school, were listening to zither music, Išlaužas basic school,  were interacted with the student’s council. To achieve the main agreements we collected in Birštonas Royal residence. Of course, we talked a lot about the concerns of all: we have discussed and revised the action plan, we discussed how we’ll create civic leadership development model, we agreed on practical arrangements for the project. But though the unanswered questions still left, before our guests leaving we knew: we’ll communicate and collaborate. And maybe even become friends!

Oksana Radzvilavičienė, the project’s coordinator

 

 

0