Arbatos puodelis su administracija/A Tea Cup with Administration

Idėja, kaip sudominti mokinius pilietiškumo klausimais, kilo dalyvaujant viename iš projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ seminarų. Projekto partnerių – Baltijos regiono tyrėjų asociacijos 2016 m. atlikto tyrimo statistinėje ataskaitoje išryškėjo, kad mokiniams trūksta informacijos apie progimnazijos vadovų veiklas. Iki šiol nebuvo organizuojamos mokinių  ir administracijos diskusijos vertybių puoselėjimo, pilietiškumo ugdymo klausimais.
Kadangi  „Ąžuolo“ progimnazija taip   pat dalyvauja šiame  projekte, kilo sumanymas
4 – 8 klasių mokiniams organizuoti klasės valandėles „Arbatos puodelis su administracija“.  Jau įvykę  kelių klasių  susitikimai parodė, kad  sėdėti prie stalo su arbatos puodeliu  rankoje ir bendrauti   su suaugusiais žmonėmis be galo įdomu. Nauja, neįprasta, įdomu, smalsu.
Ką supratome? Mokiniai labai laukia šios klasės valandėlės, nes  jai turi  pasiruošti iš anksto. Vieni rengiasi diskusijai, svarsto, kokius klausimus norėtų užduoti, ko nežino apie mokyklą, apie jos gyvenimą, ką įdomaus norėtų išgirsti, o galbūt ir pasiūlyti,  kiti serviruoja ir ruošia  stalą arbatos gėrimo ceremonijai.
Kai visi susėda prie stalo ir pakvimpa gardžia arbata,  progimnazijos administracija – direktorė ir dvi pavaduotojos ugdymui – supažindina mokinius su vadovų veiklomis, atsako į  dominančius klausimus. Mokiniai pasakoja apie įsipareigojimus ir atsakomybes klasėje ir mokykloje, toliau vyksta diskusija pilietiškumo ugdymo klausimais.
Kokia valandėlių nauda? Išgirsti, išklausyti, suprasti, ką svarbaus  mes norime pasakyti, pasidžiaugti tuo, kuo galime džiaugtis visi.  Didelė jėga juk slypi komandoje. Tik vieni kitus paragindami, pamokydami einame į priekį.


Vida Zdanienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

***********************************************************************************

The idea how to involve the students and get interested in the civic development arose while participating in one of the seminars of the project „Development of the civic leadership at school“. In the statistical research, 2016 carried out by the project partners – the association of the research developers in the Baltic region – it was found out that the students lack some information about the duties of the administration members in pre-gymnasium. Up to now, the discussions on the keeping values and the civic development were not organized between the students and the members of the administration.
As the „Ąžuolas“ pre-gymnasium takes part in this project the idea came to organize the class meetings „A Tea Cup with Administration“ for 4 -8 grades of students. Having carried out some class meetings we found out that it is really interesting to communicate with the adults holding a cup of tea in your hands. It’s new, unusual, interesting and curious.
What did we realize? The students are waiting for such class meetings as they have to prepare in advance. One are preparing for the discussion, think what questions they would like to ask,what they don’t know about the school and about its life, what they would like to hear and maybe to offer. The others serve the table for the tea drinking ceremony.
When everyone sits by the table and the flavour of gorgeous tea apperars the administration of the pre-gymnasium – the headmistress and two deputies for education – inform the students with their duties and answer the students’ questions. The students tell about their duties and responsibilities in class and school. Further on the discussion continues about the civic development.
What is the benefit of the class meetings? To listen, to hear, to understand the essential facts we would like to say, to be happy in the way we can can rejoice all of us. An enormous power is hidden in the team. While eoncouraging and educating each other we can go further.

Vida Zdanienė
deputy for education

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *